VII Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej

Poznań
11.grudnia 2012